User Tools

Site Tools


15570-scylaticus-costalis-la-gi

Scylaticus costalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Scylaticus
Loài (species) S. costalis
Danh pháp hai phần
Scylaticus costalis
(Wiedemann, 1819)

Scylaticus costalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Scylaticus costalis được Wiedemann miêu tả năm 1819.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Scylaticus costalis tại Wikispecies
15570-scylaticus-costalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)