User Tools

Site Tools


15571-scylaticus-cuthbertsoni-la-gi

Scylaticus cuthbertsoni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Scylaticus
Loài (species) S. cuthbertsoni
Danh pháp hai phần
Scylaticus cuthbertsoni
Londt, 1992

Scylaticus cuthbertsoni là một loài ruồi trong họ Asilidae. Scylaticus cuthbertsoni được Londt miêu tả năm 1992. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Scylaticus cuthbertsoni tại Wikispecies
15571-scylaticus-cuthbertsoni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)