User Tools

Site Tools


15572-scylaticus-histrio-la-gi

Scylaticus histrio
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Scylaticus
Loài (species) S. histrio
Danh pháp hai phần
Scylaticus histrio
Wiedemann, 1828

Scylaticus histrio là một loài ruồi trong họ Asilidae. Scylaticus histrio được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Scylaticus histrio tại Wikispecies
15572-scylaticus-histrio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)