User Tools

Site Tools


15573-scylaticus-quadrifasciatus-la-gi

Scylaticus quadrifasciatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Scylaticus
Loài (species) S. quadrifasciatus
Danh pháp hai phần
Scylaticus quadrifasciatus
Engel & Cuthbertson, 1934

Scylaticus quadrifasciatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Scylaticus quadrifasciatus được Engel & Cuthbertson miêu tả năm 1934. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Scylaticus quadrifasciatus tại Wikispecies
15573-scylaticus-quadrifasciatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)