User Tools

Site Tools


15576-scytomedes-haemorrhoidalis-la-gi

Scytomedes haemorrhoidalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Scytomedes
Loài (species) S. haemorrhoidalis
Danh pháp hai phần
Scytomedes haemorrhoidalis
Fabricius, 1794

Scytomedes haemorrhoidalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Scytomedes haemorrhoidalis được Fabricius miêu tả năm 1794.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Scytomedes haemorrhoidalis tại Wikispecies
15576-scytomedes-haemorrhoidalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)