User Tools

Site Tools


15579-seabramyia-tijucana-la-gi

Seabramyia tijucana
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Seabramyia
Loài (species) S. tijucana
Danh pháp hai phần
Seabramyia tijucana
Carrera, 1958

Seabramyia tijucana là một loài ruồi trong họ Asilidae. Seabramyia tijucana được Carrera miêu tả năm 1958.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Seabramyia tijucana tại Wikispecies
15579-seabramyia-tijucana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)