User Tools

Site Tools


15586-seberang-perai-selatan-la-gi

Huyện Seberang Perai Selatan
—  Huyện của Malaysia  —
Huyện Seberang Perai Selatan trên bản đồ Thế giới
Huyện Seberang Perai Selatan

Huyện Seberang Perai Selatan

Quốc gia  Malaysia
Bang 22px Pulau Pinang
Dân số (2010)
 • Tổng cộng 165.828

Huyện Seberang Perai Selatan là một huyện thuộc bang Pulau Pinang của Malaysia. Huyện Seberang Perai Selatan có dân số thời điểm năm 2010 ước tính khoảng 165828 người[1].

15586-seberang-perai-selatan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)