User Tools

Site Tools


15637-senador-firmino-la-gi

Senador Firmino là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 166,152 km², dân số năm 2007 là 7019 người, mật độ 41,3 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15637-senador-firmino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)