User Tools

Site Tools


15652-seng-s-la-gi

Sengés là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 1366,628 km², dân số năm 2007 là 20213 người, mật độ 14,5 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15652-seng-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)