User Tools

Site Tools


15661-senobasis-apicalis-la-gi

Senobasis apicalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Senobasis
Loài (species) S. apicalis
Danh pháp hai phần
Senobasis apicalis
(Schiner, 1867)

Senobasis apicalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Senobasis apicalis được Schiner miêu tả năm 1867.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Senobasis apicalis tại Wikispecies
15661-senobasis-apicalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)