User Tools

Site Tools


15662-senobasis-claripennis-la-gi

Senobasis claripennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Senobasis
Loài (species) S. claripennis
Danh pháp hai phần
Senobasis claripennis
Schiner, 1867

Senobasis claripennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Senobasis claripennis được Schiner miêu tả năm 1867.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Senobasis claripennis tại Wikispecies
15662-senobasis-claripennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)