User Tools

Site Tools


15663-senobasis-clavigera-la-gi

Senobasis clavigera
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Senobasis
Loài (species) S. clavigera
Danh pháp hai phần
Senobasis clavigera
(Rondani, 1850)

Senobasis clavigera là một loài ruồi trong họ Asilidae. Senobasis clavigera được Rondani miêu tả năm 1850.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Senobasis clavigera tại Wikispecies
15663-senobasis-clavigera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)