User Tools

Site Tools


15664-senobasis-gyrophora-la-gi

Senobasis gyrophora
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Senobasis
Loài (species) S. gyrophora
Danh pháp hai phần
Senobasis gyrophora
(Schiner, 1868)

Senobasis gyrophora là một loài ruồi trong họ Asilidae. Senobasis gyrophora được Schiner miêu tả năm 1868.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Senobasis gyrophora tại Wikispecies
15664-senobasis-gyrophora-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)