User Tools

Site Tools


15667-senobasis-notata-la-gi

Senobasis notata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Senobasis
Loài (species) S. notata
Danh pháp hai phần
Senobasis notata
Bigot, 1878

Senobasis notata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Senobasis notata được Bigot miêu tả năm 1878.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Senobasis notata tại Wikispecies
15667-senobasis-notata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)