User Tools

Site Tools


15669-senoprosopis-beckeri-la-gi

Senoprosopis beckeri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Senoprosopis
Loài (species) S. beckeri
Danh pháp hai phần
Senoprosopis beckeri
Lewis, 1972

Senoprosopis beckeri là một loài ruồi trong họ Asilidae. Senoprosopis beckeri được Lewis miêu tả năm 1972.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Senoprosopis beckeri tại Wikispecies
15669-senoprosopis-beckeri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)