User Tools

Site Tools


15677-serafina-corr-a-la-gi

Serafina Corrêa là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 163,287 km², dân số năm 2007 là 13463 người, mật độ 82,45 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15677-serafina-corr-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)