User Tools

Site Tools


15706-serra-da-raiz-la-gi

Serra da Raiz là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 28,984 km², dân số năm 2007 là 3239 người, mật độ 111,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15706-serra-da-raiz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)