User Tools

Site Tools


15708-serra-de-s-o-bento-la-gi

Serra de São Bento là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 96,635 km², dân số năm 2007 là 5557 người, mật độ 57,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15708-serra-de-s-o-bento-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)