User Tools

Site Tools


15713-serra-dos-aimor-s-la-gi

Serra dos Aimorés là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 215,15 km², dân số năm 2007 là 8345 người, mật độ 31 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15713-serra-dos-aimor-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)