User Tools

Site Tools


15716-serra-grande-la-gi

Serra Grande là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 83,473 km², dân số năm 2007 là 3045 người, mật độ 36,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15716-serra-grande-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)