User Tools

Site Tools


15720-serra-redonda-la-gi

Serra Redonda là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 55,906 km², dân số năm 2007 là 7308 người, mật độ 130,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15720-serra-redonda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)