User Tools

Site Tools


15736-sert-o-la-gi

Sertão Brasileiro
Sertão in northeastern Brazil

Sertão in northeastern Brazil

Phân vùng của đông bắc Brasil 1 • Meio-norte, 2 • Sertão, 3 • Agreste, 4 • Zona da Mata
Phân vùng của đông bắc Brasil
1 Meio-norte, 2 Sertão, 3 Agreste, 4 Zona da Mata
Quốc gia Brasil

Sertão (phát âm tiếng Bồ Đào Nha: [sɛhˈtɐ̃w̃]) là một trong bốn phân vùng chính của miền đông bắc Brasil.

  • Cơ sở dữ liệu các đô thị của Brasil
  • Inwonertallen 2009

Bản mẫu:Địa lý Brasil

15736-sert-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)