User Tools

Site Tools


15749-severiano-de-almeida-la-gi

Severiano de Almeida là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 167,615 km², dân số năm 2007 là 3907 người, mật độ 23,31 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15749-severiano-de-almeida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)