User Tools

Site Tools


15876-shikoku-la-gi

Shikoku (tiếng Nhật: 四国; Hán-Việt: Tứ Quốc) là một trong chín vùng địa lý và cũng là một trong bốn đảo chính của Nhật Bản.

Vùng Shikoku (tiếng Nhật:四国, Hán Việt: Tứ Quốc) thực ra bao trùm toàn bộ đảo Shikoku và cả một số đảo nhỏ xung quanh. Shikoku trong tiếng Nhật nghĩa là "bốn xứ", chỉ bốn tỉnh trước đây ở vùng này. Nay gồm bốn tỉnh mới là Ehime, Kagawa, Kochi và Tokushima.

15876-shikoku-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)