User Tools

Site Tools


15949-silurana-la-gi

Silurana
Silurana epitropicalis - Cameroon Clawed frog3.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Pipidae
Chi (genus) Silurana

Silurana là một chi động vật lưỡng cư trong họ Pipidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 2 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
15949-silurana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)