User Tools

Site Tools


15951-silva-jardim-la-gi

Silva Jardim là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 938,336 km², dân số năm 2007 là 23574 người, mật độ 25,1 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15951-silva-jardim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)