User Tools

Site Tools


15996-sisyrnodytes-aterrimus-la-gi

Sisyrnodytes aterrimus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Sisyrnodytes
Loài (species) S. aterrimus
Danh pháp hai phần
Sisyrnodytes aterrimus
Engel, 1929

Sisyrnodytes aterrimus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Sisyrnodytes aterrimus được Engel miêu tả năm 1929. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Sisyrnodytes aterrimus tại Wikispecies
15996-sisyrnodytes-aterrimus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)