User Tools

Site Tools


15997-sisyrnodytes-leucophaetus-la-gi

Sisyrnodytes leucophaetus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Sisyrnodytes
Loài (species) S. leucophaetus
Danh pháp hai phần
Sisyrnodytes leucophaetus
Séguy, 1930

Sisyrnodytes leucophaetus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Sisyrnodytes leucophaetus được Séguy miêu tả năm 1930.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Sisyrnodytes leucophaetus tại Wikispecies
15997-sisyrnodytes-leucophaetus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)