User Tools

Site Tools


15998-sisyrnodytes-major-la-gi

Sisyrnodytes major
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Sisyrnodytes
Loài (species) S. major
Danh pháp hai phần
Sisyrnodytes major
Adams, 1905

Sisyrnodytes major là một loài ruồi trong họ Asilidae. Sisyrnodytes major được Adams miêu tả năm 1905.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Sisyrnodytes major tại Wikispecies
15998-sisyrnodytes-major-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)