User Tools

Site Tools


15999-sisyrnodytes-nilicola-la-gi

Sisyrnodytes nilicola
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Sisyrnodytes
Loài (species) S. nilicola
Danh pháp hai phần
Sisyrnodytes nilicola
(Rondani, 1850)

Sisyrnodytes nilicola là một loài ruồi trong họ Asilidae. Sisyrnodytes nilicola được Rondani miêu tả năm 1850.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Sisyrnodytes nilicola tại Wikispecies
15999-sisyrnodytes-nilicola-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)