User Tools

Site Tools


16000-sisyrnodytes-niveipilosus-la-gi

Sisyrnodytes niveipilosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Sisyrnodytes
Loài (species) S. niveipilosus
Danh pháp hai phần
Sisyrnodytes niveipilosus
Ricardo, 1925

Sisyrnodytes niveipilosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Sisyrnodytes niveipilosus được Ricardo miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Sisyrnodytes niveipilosus tại Wikispecies
16000-sisyrnodytes-niveipilosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)