User Tools

Site Tools


16001-sisyrnodytes-subater-la-gi

Sisyrnodytes subater
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Sisyrnodytes
Loài (species) S. subater
Danh pháp hai phần
Sisyrnodytes subater
Oldroyd, 1957

Sisyrnodytes subater là một loài ruồi trong họ Asilidae. Sisyrnodytes subater được Oldroyd miêu tả năm 1957. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Sisyrnodytes subater tại Wikispecies
16001-sisyrnodytes-subater-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)