User Tools

Site Tools


16041-slivnica-la-gi

Hoče - Slivnica là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Podravska của Slovenia. Hoče - Slivnica có diện tích 53.7 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 9629 người. Thủ phủ khu tự quản Hoče - Slivnica đóng tại Hoce[1].

16041-slivnica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)