User Tools

Site Tools


16045-slovenska-bistrica-la-gi

Slovenska Bistrica là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Podravska của Slovenia. Slovenska Bistrica có diện tích 260.1 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 22893 người. Thủ phủ khu tự quản Slovenska Bistrica đóng tại Slovenska Bistrica[1].

16045-slovenska-bistrica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)