User Tools

Site Tools


16051-smeryngolaphria-maculipennis-la-gi

Smeryngolaphria maculipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Smeryngolaphria
Loài (species) S. maculipennis
Danh pháp hai phần
Smeryngolaphria maculipennis
(Macquart, 1846)

Smeryngolaphria maculipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Smeryngolaphria maculipennis được Macquart miêu tả năm 1846.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Smeryngolaphria maculipennis tại Wikispecies
16051-smeryngolaphria-maculipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)