User Tools

Site Tools


16068-sobr-lia-la-gi

Sobrália là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 206,97 km², dân số năm 2007 là 5990 người, mật độ 28,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
16068-sobr-lia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)