User Tools

Site Tools


16084-sol-ava-la-gi

Solčava là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Savinjska của Slovenia. Solčava có diện tích 102.8 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 548 người. Thủ phủ khu tự quản Solčava đóng tại Solcava[1].

16084-sol-ava-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)