User Tools

Site Tools


16114-soma-manisa-la-gi

Các nghĩa khác, xem Soma.

Soma là một huyện thuộc tỉnh Manisa, Thổ Nhĩ Kỳ. Huyện có diện tích 839 km² và dân số thời điểm năm 2007 là 97739 người[1], mật độ 116 người/km. Đây là 1 khu vực thường xảy ra nhiều vụ cướp tàu bậc nhất trên thế giới.

16114-soma-manisa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)