User Tools

Site Tools


16190-speleomantes-la-gi

Speleomantes
Speleomantes supramontis07.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Caudata
Họ (familia) Plethodontidae
Chi (genus) Speleomantes
Dubois, 1984

Speleomantes là một chi động vật lưỡng cư trong họ Plethodontidae, thuộc bộ Caudata. Chi này có 7 loài và 43% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
16190-speleomantes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)