User Tools

Site Tools


16195-sphaenorhynchus-la-gi

Sphaenorhynchus
Sphaenorhynchus lacteus.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Hylidae
Chi (genus) Sphaenorhynchus
Tschudi, 1838
Các loài

Xem trong bài.

Sphaenorhynchus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bén, thuộc bộ Anura. Chi này có 12 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
16195-sphaenorhynchus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)