User Tools

Site Tools


16196-sphaerotheca-la-gi

Sphaerotheca
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Dicroglossidae
Chi (genus) Sphaerotheca

Sphaerotheca là một chi động vật lưỡng cư trong họ Dicroglossidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 6 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
16196-sphaerotheca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)