User Tools

Site Tools


16229-stackelberginia-tsharykulievi-la-gi

Stackelberginia tsharykulievi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stackelberginia
Loài (species) S. tsharykulievi
Danh pháp hai phần
Stackelberginia tsharykulievi
Lehr, 1964

Stackelberginia tsharykulievi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stackelberginia tsharykulievi được Lehr miêu tả năm 1964. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stackelberginia tsharykulievi tại Wikispecies
16229-stackelberginia-tsharykulievi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)