User Tools

Site Tools


16297-stenommatius-formosanus-la-gi

Stenommatius formosanus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenommatius
Loài (species) S. formosanus
Danh pháp hai phần
Stenommatius formosanus
Matsumura, 1916

Stenommatius formosanus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenommatius formosanus được Matsumura miêu tả năm 1916. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenommatius formosanus tại Wikispecies
16297-stenommatius-formosanus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)