User Tools

Site Tools


16298-stenopogon-albociliatus-la-gi

Stenopogon albociliatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. albociliatus
Danh pháp hai phần
Stenopogon albociliatus
Engel, 1929

Stenopogon albociliatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon albociliatus được Engel miêu tả năm 1929. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon albociliatus tại Wikispecies
16298-stenopogon-albociliatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)