User Tools

Site Tools


16299-stenopogon-avus-la-gi

Stenopogon avus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. avus
Danh pháp hai phần
Stenopogon avus
(Loew, 1874)

Stenopogon avus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon avus được Loew miêu tả năm 1874. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon avus tại Wikispecies
16299-stenopogon-avus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)