User Tools

Site Tools


16301-stenopogon-coracinus-la-gi

Stenopogon coracinus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. coracinus
Danh pháp hai phần
Stenopogon coracinus
(Loew, 1847)

Stenopogon coracinus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon coracinus được Loew miêu tả năm 1847. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon coracinus tại Wikispecies
16301-stenopogon-coracinus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)