User Tools

Site Tools


16302-stenopogon-coxalis-la-gi

Stenopogon coxalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. coxalis
Danh pháp hai phần
Stenopogon coxalis
Becker, 1922

Stenopogon coxalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon coxalis được Becker miêu tả năm 1922.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon coxalis tại Wikispecies
16302-stenopogon-coxalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)