User Tools

Site Tools


16304-stenopogon-flavibarbis-la-gi

Stenopogon flavibarbis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. flavibarbis
Danh pháp hai phần
Stenopogon flavibarbis
Enderlein, 1934

Stenopogon flavibarbis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon flavibarbis được Enderlein miêu tả năm 1934.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon flavibarbis tại Wikispecies
16304-stenopogon-flavibarbis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)