User Tools

Site Tools


16308-stenopogon-gruenbergi-la-gi

Stenopogon gruenbergi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. gruenbergi
Danh pháp hai phần
Stenopogon gruenbergi
Becker, 1911

Stenopogon gruenbergi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon gruenbergi được Becker miêu tả năm 1911.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon gruenbergi tại Wikispecies
16308-stenopogon-gruenbergi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)