User Tools

Site Tools


16309-stenopogon-heteroneurus-la-gi

Stenopogon heteroneurus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. heteroneurus
Danh pháp hai phần
Stenopogon heteroneurus
(Macquart, 1838)

Stenopogon heteroneurus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon heteroneurus được Macquart miêu tả năm 1838. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon heteroneurus tại Wikispecies
16309-stenopogon-heteroneurus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)